impressie C-profiel
Als biomedisch wetenschapper met een C-profiel beschik je over vakkennis op academisch niveau én over kennis en vaardigheden op communicatief terrein. Dat maakt je bij uitstek toegerust voor werk op inhoudelijk hoog niveau met een educatieve of voorlichtende component. Ook heb je de bagage voor het doen van effectiviteitsonderzoek.
Studenten vertellen over hun ervaringen met het C-PROFIEL

Sluit video